Các gói dịch vụ quảng cáo Google Ads chuyên nghiệp

TIVATECH TRỌN GÓI BASIC

Chỉ từ 2.000.000 /tháng

Không giới hạn từ khóa

Đảm bảo vị trí top 1-7

Cam kết hiển thị 16/24

Không giới hạn lượt click

Tư vấn từ khóa phù hợp

Mẫu quảng cáo theo yêu cầu

Hổ trợ tối ưu website tiết kiệm chi phí

Hổ trợ cho thuê website từ 300k/tháng

Báo cáo số liệu thống kê hàng tháng

NHẬN KHUYẾN MÃI
TIVATECH TRỌN GÓI PLATIUM

Chỉ từ 5.000.000 /tháng

Không giới hạn từ khóa

Đảm bảo vị trí top 1-4

Cam kết hiển thị 24/24

Không giới hạn lượt click

Tư vấn từ khóa phù hợp

Mẫu quảng cáo theo yêu cầu

Hổ trợ tối ưu website tiết kiệm chi phí

Hổ trợ cho thuê website từ 300k/tháng

Báo cáo số liệu thống kê hàng tháng

NHẬN KHUYẾN MÃI
TIVATECH TRỌN GÓI DIAMOND

Chỉ từ 10.000.000 /tháng

Không giới hạn từ khóa

Đảm bảo vị trí top 1-2

Cam kết hiển thị 24/24

Không giới hạn lượt click

Tư vấn từ khóa phù hợp

Mẫu quảng cáo theo yêu cầu

Hổ trợ tối ưu website tiết kiệm chi phí

Hổ trợ cho thuê website từ 300k/tháng

Báo cáo số liệu thống kê hàng tháng

NHẬN KHUYẾN MÃI
TIVATECH NGÂN SÁCH BASIC

Từ 6-10 Triệu /tháng

Không giới hạn từ khóa

Đảm bảo vị trí top 1-4

Thời Gian Hiện Thị Theo Yêu cầu

Tư vấn từ khóa phù hợp

Mẫu quảng cáo theo yêu cầu

Hổ trợ tối ưu website tiết kiệm chi phí

Hổ trợ cho thuê website từ 300k/tháng

Báo cáo số liệu thống kê hàng tháng

Phí cài đặt & quản lý 20%/Tháng

NHẬN KHUYẾN MÃI
TIVATECH NGÂN SÁCH PLATIUM

Từ 10-20 Triệu /tháng

Không giới hạn từ khóa

Đảm bảo vị trí top 1-4

Thời Gian Hiện Thị Theo Yêu cầu

Tư vấn từ khóa phù hợp

Mẫu quảng cáo theo yêu cầu

Hổ trợ tối ưu website tiết kiệm chi phí

Hổ trợ cho thuê website từ 300k/tháng

Báo cáo số liệu thống kê hàng tháng

Phí cài đặt & quản lý 15%/Tháng

NHẬN KHUYẾN MÃI
TIVATECH NGÂN SÁCH DIAMOND

Từ 20 Triệu trở lên /tháng

Không giới hạn từ khóa

Đảm bảo vị trí top 1-4

Thời Gian Hiện Thị Theo Yêu cầu

Tư vấn từ khóa phù hợp

Mẫu quảng cáo theo yêu cầu

Hổ trợ tối ưu website tiết kiệm chi phí

Hổ trợ cho thuê website từ 300k/tháng

Báo cáo số liệu thống kê hàng tháng

Phí cài đặt & quản lý 10%/Tháng

NHẬN KHUYẾN MÃI
DMCA.com Protection Status
Nhận khuyến mãi